Het boek Adelaarsvaart van Josée Wuyts en Frans de Groot bestaat uit 14 prenten (63x90 cm), het colofon en de epiloog geschreven door Daan Van Speybroeck filosoof en medewerker van Studium Generale van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Adelaarsvaart is ontstaan tussen 1993 en 1997. Persbericht van Daan Van Speybroeck, juni 1997. De veertien prenten van Adelaarsvaart, van de grafici Josée Wuyts en Frans de Groot, hebben het portret in de ruime zin van het woord, als uitgangspunt. Waar Frans de Groot werkt met beeld, krijgt zijn druk een extra gelaagdheid door de typografische ingrepen die Josée Wuyts er laat op volgen. In zekere zin kan men zeggen dat het beeld wordt vormgegeven door een tekstingreep, en er een geheel mee vormt. Nu eens staan beide dimensies op gespannen voet met elkaar, dan weer vloeien ze in elkaar over. Maar steeds krijgt het beeld een onverwachte wending door woorden teweeggebracht, zonder dat deze daarom duidelijk leesbaar hoeven te zijn. Op deze wijze bewegen de portretten zich op meerdere niveaus en krijgen een rijkdom aan schakeringen en nuances: de geportretteerden nemen een vlucht en voeren de toeschouwer mee in een soort van nu eens sierlijke dan weer mysterieuze maar steeds zelfbewuste adelaarsvaart.